Activiteiten 2020

Met het tot stand komen van de nieuwe gemeente Het Hogeland (die zich uitstrekt van Zoutkamp tot Oosteinde en van Bedum tot Usquert) hebben de orgelcommissies in deze gemeente besloten de handen ineen te slaan bij de programmering van de orgelconcerten en andere culturele gebeurtenissen waarbij orgels betrokken zijn. In de gemeente is een keur aan belangrijke en mooie instrumenten aan te treffen zoals in Noordwolde (1658), Kantens (1660); orgels uit de bloeitijd van de barok gebouwd door ‘de school’ waar ook Arp Schnitger ‘op heeft gezeten.’ met: Mensingeweer (1698), Uithuizen (1701). En het vervolg hiervan met: Zandeweer (1731), Leens (1734) en Uithuizermeeden (1785). Ook is er een aantal belangrijke orgels uit de daaropvolgende klassiek-romantische periode: Warffum (1812), Eenrum (1817), Breede (1840) en Usquert (1852); alsmede enkele nieuwere belangrijke instrumenten in Winsum en Bedum.

            Naast de avondconcerten, waarbij de jarenlange traditie van de zaterdagavondconcerten in Leens uiteraard in stand blijft, worden ook enkele avondconcerten georganiseerd in andere kerken. Daarnaast worden op enkele zaterdagmiddagen in de zomerperiode korte concerten/orgeldemonstraties gegeven, in combinatie met bezoeken aan bijzondere locaties en met bijzondere thema’s.
            Het jaar 2020 zal in de samenwerking een overgangsjaar zijn omdat het Hinsz-orgel in Leens dit jaar door een restauratie buiten gebruik is, wat ook geldt voor het Freytag-Timpe-orgel in Warffum. Daarnaast zal er dit jaar een grootschalige herdenking zijn van het 50-jarig jubileum van de ‘Avondmuzieken’ in Uithuizermeeden, waaraan grote namen als Olivier Latry en Wibi Soerjadi hun glans zullen verlenen.

            De uitdaging van de samenwerkende orgelcommissies is het klinkend erfgoed (waartoe ook de middeleeuwse luidklokken gerekend moeten worden) in al zijn verscheidenheid te laten horen, in de context van de cultuur waarin deze schatten ontstaan zijn. In de verdere toekomst, te beginnen in 2021, rekenen de samenwerkende orgelcommissies het ook tot hun taak bij jongere generaties belangstelling te wekken voor dit bijzondere, klinkende erfgoed, onder meer via het project Piet Prestant.

            Dit jaar worden de volgende concerten georganiseerd.

            * Als besluit van de Orgeldag Noord-Nederland op 9 mei, die altijd traditiegetrouw in Leens plaatsvindt, wordt dit jaar een orgelconcert gegeven in de Jacobikerk te Uithuizen door Sietze de Vries. HELAAS AFGELAST vanwege Corona-pandemie

Arp Schnitger-orgel Jacobikerk

            * Op 29 mei geeft Laurens de Man een avondconcert op het Van Oeckelen-orgel in de Petrus en Pauluskerk van Usquert. De Man treedt veelvuldig op, onder andere bij Podium Witteman op de zondag. Het concert begint op 20.00 uur. Helaas afgelast vanwege Corona-pandemie

Van Oekelen-orgel Usquert

            * Op 13 juni begint om 15.30 uur het programma “Bloemen en Snaren” een high tea in de tuin van de Westerhuisheert in Usquert. Na een rondleiding door de bijzondere tuin volgt een bespeling van een tweetal clavecimbels (kopieën van een 16e- en een 18e-eeuws instrument) door Dirk Molenaar, Roelof Kuik en Albert Gramsbergen, terwijl Kuik iets vertelt over de geschiedenis en bouw van de instrumenten. Helaas afgelast vanwege corona-maatregelen

Westerhuisheert Usquert

Na een maaltijd in het ‘Spijslokaal’ van het museum Het Hogeland in Warffum volgt om 20.00 uur een orgelconcert in de kerk van Zandeweer door Peter Westerbrink.

De kosten voor het middagprogramma zijn € 10,00 terwijl een passe-partout voor het middag- en avondprogramma € 17,50 kost (exclusief maaltijd). Aanmeldingen van deelname graag via: secretaris@arpschnitgerorgeluithuizen.nl

           

* Het traditionele ‘zonnewende-concert’ in de Menkemaborg en de Jacobikerk van Uithuizen vindt plaats één dag voor de langste dag van 2020: op zaterdag 20 juni. Helaas afgelast vanwege corona-maatregelen

Het concert wordt gegeven door Henk de Vries orgel, Joske van der Hoeven en Gerrie Jonker

Henk de Vries
Joske van der Hoeven sopraan en blokfluit
Gerrie Jonker blikfluit

Het concert begint om 16.30 uur in de Jacobikerk. Vervolgens is er een dinerbuffet in het Schathoes van de Menkemaborg en de dag wordt besloten met een concert in de grote zaal van de Menkemaborg. De toegangsprijs van het orgelconcert  in de Jacobikerk is € 10,00 terwijl het bijwonen van het gehele programma, inclusief de kosten van de maaltijd, € 49,00 bedraagt (inschrijving vooraf verplicht via: secretaris@arpschnitgerorgeluithuizen.nl 

   

* Op 4 juli is er een zaterdagmiddag in Pieterburen gewijd aan de ‘landadel’.      Helaas afgelast vanwege corona-maatregelen   

voormalige borg Dijsterhuis Pieterburen

Het programma begint met koffie/thee met wat lekkers in de Theeschenkerij bij Domies Toen. Daarna wordt de kerk van Pieterburen bezocht en geeft Dirk Molenaar een kort concert op het Leichel-orgel (1901), dat in de plaats kwam van het Schnitger-orgel dat nu in de kerk van Mensingeweer staat.

kerk Pieterburen

Daarna wordt het terrein van de voormalige borg Dijksterhuis bezocht. Hier stond de borg van de collator en beschermheer van de kerk in Pieterburen. Midden op het terrein zullen we feestelijk het glas heffen op de landadel.

voormalig borgterrein Dijksterhuis

Na een bezoek aan de kerk van Saaxumhuizen, met de bijzondere toren en het herengestoelte  (met bijzonder houtsnijwerk)  waar Dirk Molenaar een klein orgelconcert geeft, volgt een maaltijd in het restaurant Waddengenot in Pieterburen.

houtsnijwerk Saaxumhuizen

Van Oekelen-orgel Saaxumhuizen

’s Avonds geeft Stef Tuinstra een concert op het Schnitger-orgel in Mensingeweer, dat oorspronkelijk in Pieterburen stond. De kosten voor het middagprogramma zijn € 10,- terwijl een passe-partout voor het middag- en avondprogramma € 17,50 bedraagt (exclusief maaltijd).

Arp Schnitger-orgel Mensingeweer

            * Op 5 september zal Vincent Hensen-Oosterdijk samen met houtblaaskwintet Blaasvaak een avondconcert geven in Kantens. Helaas afgelast vanwege corona maatregelen

Kantens

            * Op 12 september (Open Monumentendag en Open Torendag) om 16.00 uur zal ’s middags op het Huisz-orgel van Noordwolde een orgelbespeling van 30 minuten gegeven worden door de talentvolle Spaanse student Carlos Fernández Bollo van het prins Claus Concervatorium. Vrije inloop.


            * Op 26 september om 20.00 uur zullen in Noordwolde Frank Belt (verteller) en Eeuwe Zijlstra (organist) in het kader van Orgel-Plus een verhaal ten gehore brengen dat verweven is met orgelmuziek van Jehan Alain.

Voor nadere informatie  https://www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl/.

Voor de concerten in Leens wordt verwezen naar http://www.hinszorgelleens.nl/